Montesori pedagogija: Principi, primena i prednosti za razvoj deteta

MONTESORI PEDAGOGIJA: PRINCIPI, PRIMENA I PREDNOSTI ZA RAZVOJ DETETA

  • Napisao/la Sonja Branković
  • 15.02.2022.

Montesori pedagogija, nazvana po Dr. Mariji Montesori, obuhvata pristup obrazovanju koji se fokusira na dete i njegove prirodne potrebe za učenjem. Ovaj pristup, koji postoji već više od jednog veka, osvaja zemlje širom sveta. U ovom tekstu, saznajte više o principima Montesori pedagogije i savetima za primenu u svakodnevnom životu.

Principi Montesori pedagogije

Marija Montesori je bila žena ispred svog vremena koja smatrala je da je period od rođenja do šeste godine najvažniji period u razvijanju inteligencije. Ona se zalagala za to da deca uče prateći svoje interese, podržavajući njihove aktivnosti i time razvijajući njihovu pažnju i koncentraciju. U samom centru ove pedagogije je dete i njegovi interesi, a Montesori se zalaže da dete uči samo kroz pokušaje i aktivnosti koje ga zanimaju, kao i kroz zajedničku igru. Da bi se sproveo ovaj način učenja potrebno je obezbediti okruženje koje odgovara potrebama deteta i njegovim godinama.

Saveti za primenu u svakodnevnom životu

Ako želite da primenite neke od principa Montesori pedagogije u svakodnevnom životu, potrebno je da detetu prvo pokažete kako se izvodi neka aktivnost pa ga onda pustite da to uradi samo. Na primer, pokazati detetu kako se lupaju jaja i pravi kajgana.

Montesori pedagogija podrazumeva učenje kroz pokušaje i aktivnosti koje interesuju dete i podržavaju njegove prirodne potrebe. U tom cilju, savetujemo da vodite dete na različita mesta, poput pijace, prodavnice, šetnju parkom ili gradom, kako bi imalo priliku da stekne bogato iskustvo. Pustite dete da hoda svojim tempom, da pravi pauze i da razgleda oko sebe, da se penje, trči, igra u pesku, leži na podu, hoda po ogradi, jer se time ispunjavaju njegove prirodne fizičke potrebe.

Kada se dete za nešto zainteresuje, ne prekidajte ga tako što ćete mu predlagati kako nešto da radi, već mu dozvolite da samo otkrije i proba. Povezivanje znanja je važna karakteristika Montesori programa. Sve na svetu je povezano i tako mu se i pristupa. Da li se list može proučavati bez znanja hemije, fizike, biologije i geografije? Međupovezanost disciplina omogućava detetu i da napreduje u svim oblastima.

Cilj Montesori pedagogije

Montesori pedagogija se ne fokusira na znanje kao cilj, već ga tretira kao rezultat. Cilj je pratiti prirodne potencijale i potrebe deteta, što može biti izvor unutrašnje sreće i zadovoljstva. Ovi saveti mogu biti korisni za stvaranje odgovarajućeg okruženja koje odgovara potrebama deteta i podržava njegov razvoj.

NAJNOVIJE
Promocija knjige 50 svemirskih aktivnosti u Planetarijumu
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 18.11.2022.
Promocija knjige 50 svemirskih aktivnosti u Planetarijumu
50 svemirskih aktivnosti
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 26.10.2022.
50 svemirskih aktivnosti
Uradi sam ogledi: naučne radionice za decu i roditelje
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 27.09.2022.
Uradi sam ogledi: naučne radionice za decu i roditelje