Škola engleskog

Individualni ili grupni časovi za decu uzrasta od 4 do 10 godina. Časovi školske dece prate plan i program škole.

Škola engleskog mlađi uzrast
  • 4000 RSD
  • 1h
  • 8 časova/mesečno
Škola engleskog stariji uzrast
  • 5000 RSD
  • 1h
  • 8 časova/mesečno
Škola engleskog individualni časovi
  • 1000 RSD
  • 1h
  • 1 čas
Drugo dete ostvaruje popust od 15%