Demonstracija centripetalne sile - šta se dešava kada ubacite novčić u naduvani balon?

DEMONSTRACIJA CENTRIPETALNE SILE - ŠTA SE DEŠAVA KADA UBACITE NOVČIĆ U NADUVANI BALON?

  • Napisao/la Sonja Branković
  • 17.08.2022.

Da biste izvršili ovaj jednostavan eksperiment, potreban vam je jedan balon i novčić. Jednostavno stavite novčić u balon i naduvajte ga. Zavežite balon i zavrtite ga. Šta se dešava?

post-thumb

Kada se bilo koji objekat kreće u krug, to zahteva primenu neke sile, poznate kao centripetalna sila. U ovom slučaju, kada zavrtimo balon, primenjujemo energiju koja pokreće novčić. Balon, zatvorenog okruglog oblika, omogućava novčiću da se kreće u krug po površini balona, umesto da leti ravno unutar balona. Zbog vrlo glatke površine balona i novčića, otpor je vrlo mali, što omogućava novčiću da se dugo vrti bez primene dodatne sile. Međutim, balon i novčić nisu savršeno glatki, pa postoji nešto trenja, što dovodi do postepenog usporavanja novčića. Takođe, zbog uticaja gravitacije, novčić usporavanjem stvara sve niže i niže krugove.

Ovo kretanje novčića u krug je zapravo demonstracija delovanja centripetalne sile. Prirodno stanje predmeta je da se kreću ravno, ali delovanjem centripetalne sile, predmeti se kreću u krug. Najbolji primer za to je rotacija planete oko Sunca, gde sunčeva gravitacija uzrokuje centripetalnu silu i omogućuje planetama da se okreću u krug oko sunca.

U našem slučaju sa novčićem, otpor između površine balona i novčića uzrokuje centripetalnu silu koja omogućuje novčiću da se vrti po površini balona, umesto da nasumično skače unutar balona.

NAJNOVIJE
2024 STEM discovery campaign
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 14.02.2024.
2024 STEM discovery campaign
Promocija knjige 50 svemirskih aktivnosti u Planetarijumu
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 18.11.2022.
Promocija knjige 50 svemirskih aktivnosti u Planetarijumu
50 svemirskih aktivnosti
  • Napisao/la Sonja Branković
  • 26.10.2022.
50 svemirskih aktivnosti